Feb. 26th, 2011

mynameisanonym: (Default)
"Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation." Jean Monnet, grundare av EU

"Страны Европы должны быть объединены в сверхдержаву без того чтобы их население понимало, что происходит. Это может быть достигнуто путем постепенных изменений, все под видом экономической цели, но в конечном итоге и приведёт необратимо к Федерации." Жан Монне, основателя ЕС

http://www.tvfakta.se/samtid/9996-the_real_face_of_the_european_union.php


mynameisanonym: (Default)
http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/04/pa-vag-mot-europas-forenta-stater

для русскоговорящих - еще можете просто погуглить "Буковский ЕС", много интересного найдёте

July 2011

S M T W T F S
     1 2
3 45 6789
1011121314 1516
1718 19202122 23
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 11:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios